6 technik k papírové krajce

Pozadí pro hodiny z papírové krajky

Papírová krajka (anglicky Parchment Craft) vzniká ručním zdobením pergamenového či pauzovacího papíru. Tento papír lidé přetváří v úžasné projekty, od přání přes vějíře až ke složitým kompozicím např. papírovým dortům. K vytvoření se využívá výtvarných technik, které i sami o sobě mohou vytvořit nádherné dílo, avšak jejich kombinace je to, co vytváří ten nejlepší krajkový dojem. V tomto článku Vám představíme, jaké techniky se používají pro zhotovení těch nejkrásnějších papírových krajek.

1. Obkreslování (tracing)

Obkreslování bývá prvním krokem při vytváření projektu. Vytváříme jemné kontury, které nám slouží jako vodítko v dalším tvoření. Když obkreslujete, umístěte papír na rovný povrch a zajistěte ho izolepou na obkreslovaném motivu. Pro začátečníky je dobré obkreslovat motiv perem na psaní inkousty a inkoustem Tinta tenkými linkami a držet pero svisle. Kdo se nekamarádí s perem, může použít bílé gelové pero nebo pokud jste pokročilí tak bílou pastelku. Obkreslujeme na lícovou stranu projektu. Pouze v případě, že chceme motiv obkreslit embossingovou tyčinkou s jemným hrotem obkreslujeme z rubu (obkreslený motiv bude otočený).

Značka Groovi vyrábí akrylové šablony s vybroušenou drážkou. Tuto drážku lze použít pro obkreslení motivu a následně také k jeho embossingu. Značka Pergamano vyrábí kovové mřížky multigrid, které jsou na rozdíl od Groovi destiček průchozí. Dají se tak kromě obkreslování a embossingu využít i pro dírkování.

2. Malování a Dorsing (colouring)

Malovat lze jak na svrchní, tak na lícovou stranu – dosahuje se různého efektu, jelikož pergamenový papír není čirý. Malovat lze inkoustem, akrylovými barvami, pastelkami Perga liners nebo popisovači Perga colour. Každý typ malby má jinou charakteristiku a doporučujeme je pořádně procvičit a vyzkoušet předtím, než je budete aplikovat v projektu.

Dorsing je malování za použití Dorso pastelů (olejové pastely) a Dorso oleje. Je to velice efektivní technika pro finální zabarvení pergamenových výrobků. Po aplikaci mohou být barvy upravovány gumou nebo Dorso olejem. Při použití Dorsingu na rubové straně zůstane následující embossing bílý. Dorsing na přední straně způsobí embossing barevný.

Malování a Dorsing jsou nepovinné. I bez malování a barev vznikají nádherná díla. Pokud je však použijete, určitě je zařaďte jako druhý krok, ihned po obkreslování.

3. Povrchové dírkování (light perforating)

Jemné dírkování z lícové strany je prvním krokem k vytvoření krajkového vzhledu. Dírky by měly být hotovy ještě před vytlačováním (embossingem). Začněte umístěním pergamenového papíru na šablonu a zajistěte jej izolepou k podložce pro děrování nebo k vyřezávací podložce. Požadovaným dírkovačem lehce dírkujte dle předlohy.

Dírkovačů se dodává velké množství s různým počtem jehel ustavených do předem daných tvarů např. trojúhelník, srdce, čtverec. Vždy používejte podložku, jinak hrozí poničení pracovní plochy a nástroje pro dírkování.

4. Vytlačování (embossing)

Obvykle se dělá z rubové strany výrobku. Jakmile je do pergamenu jednou něco vtlačeno embossingovým nástrojem nebo podložkou, ztrácí svoji šedou průsvitnou barvu a zbarvuje se v různých stupních do běla. Takto lze pomocí embossingu zvýrazňovat, jelikož slouží k vytvoření světla (to co není embossované, se stane stínem). Skvělého embossingu dosáhnete opakovanými tahy embossingovým nástrojem a nikoliv tvrdým tlačením na papír. Pokud vytlačujete z lícové strany, chraňte případnou malbu pomocí plastové folie.

Pro embossing existuje celá řada nástrojů a pomůcek. V nabídce jsou typy s kuličkou, hokejka nebo například kolečko či hvězdička. Podložka pro vytlačování je nutnost, pokud ji nebudete používat, hrozí poničení stolu a pracovní plochy.

5. Hloubkové dírkování (deep perforating)

Slouží ke zvýraznění dírek po embossingu a také k přípravě dírek pro stříhání. V tomto kroku lze také projekt doplnit o další dírkování skrz dírkovací mřížku či kovovou šablonu. Stejně jako pro povrchové dírkování, i tady využijeme nejrůznější pomůcky – zejména dírkovače s různým počtem jehel. Nezapomeňte na podložku!

6. Stříhání (cutting)

Závěrečná technika stříhání dodá výrobku jemnost pravé krajky. Pro stříhání dírek existují speciální nůžky. Při stříhání držte nůžky vodorovně ke stříhané ploše a jemně otáčejte nůžky dolů a doleva před vystřihnutím dírky. K vytvoření krajky vystřihujete křížky a malé otvory.

 

V případě Vašeho zájmu dozvědět se více o papírové krajce můžete kontaktovat koordinátorku kurzů techniky papírové krajky a držitelku oficiální učitelské certifikace Pergamano® M. Jaškovou na info@pergamano-kurzy.cz .